ใช้คอมทำงานในวันๆ นึงค่อนข้างลำบากที่ต้องกดตลอดเวลา ไหนจะพิมพ์งานเอกสารกดปุ่มนั่นนี่ทั้งวัน วันนี้แนะนำโปรแกรม Wuthisoft Mouse Clicker ช่วยควบคุมเมาส์ สำหรับใช้คลิกในตำแหน่งที่ต้องการ ตามรายการคลิกที่บันทึกไว้แบบง่ายๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการเล่นเกมส์ได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับเหล่าคลิกเกอร์ที่ต้องกดคลิกเมาส์ซ้ำๆ ที่เดิม วันละเป็นร้อยเป็นพันครั้ง น่าจะช่วยยืดอายุของเมาส์ และช่วยประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว

สามารถทำได้ทั้งกิจกรรมการคลิก (Click), การพิมพ์ข้อความ (Typing) และการส่ง Key Enter กำหนดจุดการคลิกโดยบันทึกจากเหตุการณ์การคลิกของเม้าส์ตามความเป็นจริงได้ กำหนดระยะห่างของเวลาการคลิก (Interval) ได้ทั้งแบบแยกตามแต่ละรายการ (Independent) และแบบใช้ค่าร่วมกัน (Global) ได้ กิจกรรมการพิมพ์ข้อความจะถูกเก็บในรูปแบบเข้ารหัส (Crypted) และสามารถกำหนดรูปแบบของการแสดงแบบสัญลักษณ์รหัสผ่าน (******) การเคลื่อนที่ของเม้าส์ สามารถกำหนดได้ทั้งแบบเคลื่อนที่ช้าคล้ายมนุษย์ หรือแบบโดดไปยังจุดที่ต้องการคลิกทันที

การเล่นเพลย์ลิส สามารถกำหนดแบบหยุดชั่วคราวและเล่นต่อได้ (Pause) หรือหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ (Stop) การเล่นซ้ำ (Repetition) สามารถกำหนดได้ทั้งแบบเป็นจำนวนครั้ง และแบบเล่นซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสั่งหยุดเอง กำหนดระยะห่างของเวลาการเล่นซ้ำได้ สามารถกำหนดการคลิกแบบสุ่มในรัศมีที่กำหนดได้ (Random target location) กำหนดเวลาหน่วงการคลิกแบบสุ่มได้ (Random click delay) ทำให้การคลิกใช้เวลาไม่เท่ากัน การจัดการกิจกรรมในเพลย์ลิส สามารถจัดการได้อย่างสะดวกและครบครัน ได้แก่ การเพิ่ม, การทำซ้ำด้วยการการคัดลอกและวาง, การแทรก, การแก้ไข, การลบ, การเคลียร์เพลย์ลิส, การลบโดยกำหนดช่วงลำดับแถว, การคัดลอกไปยังเพลย์ลิสอื่น [Premium], การอัพเดดข้อมูลหลายรายการด้วยสคริปคำสั่งตามเงื่อนไข [Premium]

สามารถสร้างเพลย์ลิสใหม่ได้ไม่จำกัด [Premium] (สำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะเปิดได้เพียงเพลย์ลิสเดียว) มีระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงดนตรีเมื่อเล่นจบเพลย์ลิส สามารถกำหนดคีย์ลัด (Hotkey) สำหรับการเล่น และการจับเหตุการณ์ของเม้าส์ได้ มี Theme ให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ Light theme และ Dark theme