หนึ่งในการสอบที่ได้มาตรฐานและได้รับความนิยมจากบริษัทชั้นนำ ก็คือคะแนน TOEIC นั่นเอง บทความนี้เลยจะพาไปรู้จักกับเรื่องราว TOEIC ให้มากขึ้น ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้การสมัครงาน ซึ่งแนวทางการทดสอบนั้นจะเน้นด้านการฟังและการอ่านเป็นหลัก ซึ่งในข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Listening และ Reading โดยทั้ง 2 ส่วน จะมีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ 495 คะแนน รวมทั้ง 2 ส่วนก็จะเป็น 990 คะแนน พร้อมทั้งชี้เป้าสายอาชีพที่ต้องใช้คะแนน TOEIC ในแต่ละสายอาชีพมักมีการวัดผลหรือคัดเลือกบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในหลายๆ อาชีพก็ต้องการความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดี โดยต้องมีคะแนนการวัดผลการสอบมาประกอบในการยื่นสมัครงาน 

ข้อสอบส่วน Listening จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

– การดูรูป ฟังตัวเลือก และตอบคำถาม

– คำถาม คำตอบแบบสั้นๆ ที่ใช้การสนทนา

– เน้นบทสนทนาที่ยาวขึ้น

– บทสนทนาหลักที่ใช้เพื่อยพูดคุยและตอบคำถาม

ข้อสอบส่วน Reading จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

– ทดสอบด้านแกรมมา

– ทดสอบการด้านใช้รูปประโยคต่างๆ

– การอ่านเพื่อทำความเข้าใจ

เคล็ดลับก่อนสอบ – สำหรับพาร์ท Listening ถือเป็นส่วนที่ไม่ยากมากนัก ก่อนทำการสอบอาจลองฟังเพลง ดูหนัง หรือฟังข่าวภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการลองหาโอกาสพูดคุยกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความคุ้นชินในด้านฟังสำเนียงต่างๆ ให้มากขึ้น ส่วนพาร์ท Reading ถือเป็นส่วนที่จริงจังขึ้นมาพอสมควร โดยก่อนสอบควรหัดทำความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ การใช้สำนวน และความเชื่อมโยงของประโยคหรือเหตุการณ์ต่างๆ

การสอบเหมาะกับใคร – การยื่นคะแนนเพื่อใช้ในการสมัครงานนั้น จริงๆ แล้วถือว่าเหมาะกับทั้งเด็กจบใหม่และผู้ที่เคยทำงานมาแล้ว รวมไปถึงผู้ที่ต้องการอัปเงินเดือน เนื่องจากในบางตำแหน่งที่ต้องมีการใช้คะแนนยื่น เมื่อถึงเวลาที่ผ่านคัดเลือกเข้ามาทำงาน ก็อาจจะมีการให้ค่าภาษาเพิ่มเติมได้ แล้วแต่ตำแหน่งที่สมัครและการตกลงกันระหว่างคุณกับบริษัทนั้นๆ ในบางตำแหน่งอาจไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องการคะแนนในการคัดเลือกเข้าทำงาน แต่หากคุณมีคะแนนติดตัวไว้ ก็สามารถยื่นประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้เช่นกัน ก็จะช่วยทำให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่งคนอื่นๆ นั่นเอง

อาชีพไหนที่ต้องใช้คะแนนบ้าง – ในปัจจจุบันนี้ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร แถมหลายๆ บริษัทก็เริ่มมีพนักงานต่างชาติเข้ามาทำงานด้วย เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทส่วนใหญ่จึงอยากได้พนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มาร่วมงาน ยิ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องภาษาอังกฤษแล้วด้วย บริษัทนั้นๆ ก็มักจะใช้คะแนนเกณฑ์เป็นเกณฑ์การตัดสินนี่แหละ เพราะคะแนนถือเป็นข้อสอบระดับมาตรฐานที่บริษัทต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับ