เทศกาลของการเสียภาษีเริ่มต้นแล้ว ใครที่มีปัญหากับการทำภาษี การคำนวนต่างๆ ที่แสนปวดหัวมากๆ แนะนำโปรแกรม TaxBiz เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดย บริษัท ปัญญามี จำกัด ผู้มีชื่อเสียงด้านการพัฒนา โปรแกรมบัญชี โปรแกรมนี้มีหน้าเอาไว้ใช้ สำหรับการบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับ เอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.2 รวมไปถึง ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 จากการที่ท่านออกใบหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรมนี้ก็ช่วยงานของท่านได้สบายมากยิ่งขึ้น ทำความเข้าใจง่าย เรียนรู้เร็ว เพราะถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ซึ่งให้คุณได้พร้อมยื่นภาษีกับกรมสรรพากร ในแต่ละเดือน หรือ ยื่นภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้เลยทันที มีความสะดวกและแม่นยำ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เมนูที่หน้าจอดูง่าย ไม่สลับซับซ้อน ใช้งานได้สูงสุด 99 ทะเบียน รองรับการใช้งานทั้งแบบเครื่องเดี่ยว(Standalone) และ หลายเครื่องพร้อมกันในระบบเครือข่าย (LAN) โดยใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 99 ผู้ใช้

สามารถกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ รวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ลดความผิดพลาดเพียงเรียกรหัสผู้ถูกหักภาษีจากฐานข้อมูล และใส่ยอดเงินของการชำระค่าสินค้า หรือ บริการ ระบบจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ สามารถกำหนดแบบร่างของรูปแบบที่ใช้งานบ่อยๆ และสามารถพิมพ์ 50 ทวิ จากแบบร่างได้ นอกจากนี้ยังสามารถโอนข้อมูลจากแบบร่างในการบันทึกข้อมูลจริงได้

สะดวกสบายด้วยการทำงานขั้นตอนเดียว ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายได้ทันที ( 50 ทวิ) พร้อมเก็บข้อมูลไว้จนถึงสิ้นเดือน ท่านก็สามารถ ออก ภ.ง.ด.2, 3 และ 53 ทั้งใบปะหน้า และ ใบแนบได้ทันที และยังสามารถออก ภ.ง.ด.1ก ได้ รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด ทั้ง Dot Matrix, Ink Jet, Laser หรือเครื่องพิมพ์ในระบบ LAN (รายงานใช้กระดาษ A4) โปรแกรมแกรมต้องการ .NET FrameWork 4.6.2 และ Microsoft Access Database Engine ไปติดตั้งก่อนการใช้งานได้