คนที่ต้องการหาเครื่องติดตามตัวแบบ GPS สักอย่างเอาไว้เวลาดูความเคลื่อนไหวต่างๆ ต้องใช้กับโปรแกรม My GPS Desk นี่เลย เจ้าโปรแกรมสำหรับเฝ้าดูความเคลื่อนไหว (Monitoring GPS) ข้อมูลการเคลื่อนไหวจากระบบติดตาม GPS หลายๆ คนอาจจะมีอุปกรณ์ GPS ที่ใช้งานเพื่อรับสัญญาณการเคลื่อนไหวจากดาวเทียม

ตัวโปรแกรมนี้สามารถติดตามผลการเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้แบบทันที เรียลไทม์​ (Real-Time) จัดเก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล (Data) ที่ได้จากอุปกรณ์แสดงตำแหน่ง หรือ สถานที่ของอุปกรณ์ ได้ ผ่านการเชื่อมต่อและบันทึกตัวเครื่องลงในโปรแกรม สำหรับการใช้งาน โปรแกรมเฝ้าดูความเคลื่อนไหว GPS MyGpsDesk ใช้โปรแกรมนี้ในการจัดเก็บข้อมูล GPS ติดตามการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

สามารถเพิ่มรายชื่ออุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ติดตาม GPS (GPS Tracker) หรือ อุปกรณ์มือถือ ที่มีระบบ GPS อยู่ภายใน ตัวโปรแกรมจะแสดงข้อมูล ที่ได้บอกตำแหน่ง และการเคลื่อนไหว ความเร็ว เส้นทาง ของอุปกรณ์ที่บันทึกลงในโปรแกรม ใช้ติดตามค้นหา ได้ง่ายๆ ร่วมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รองรับการเพิ่มอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 3 เครื่อง ใช้งานได้โดยไม่เปลืองทรัพยากรภายในเครื่อง