โปรแกรมที่ใช้ดูแล สอดส่องการรับส่งข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Log Files) โปรแกรม EventSentry Light นี้จะรวมไปถึงระบบการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงในส่วนของข้อมูลการใช้งานในแต่ละโปรแกรมได้อย่างละเอียด

พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการตรวจสอบสภาพความความพร้อมและความสมบูรณ์ในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ (Health Monitoring) โปรแกรมมีระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือความผิดปกติต่างๆ ขึ่้นภายในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้ดูแลและจัดการด้านความปลอดภัยให้กับการใช้งานในส่วนของระบบเน็ตเวิร์ค (Network) เซิร์ฟเวอร์ (Server) และอีเมล (E-Mail) ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ โปรแกรม EventSentry Light ยังสามารถกำหนดวันที่และเวลาในช่วงที่ต้องการจะให้ทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อมูลการใช้งานได้โดยละเอียด พร้อมทั้งสามารถทำสรุปรายงานของข้อมูลภายในระบบต่างๆ ออกมาได้ในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) และแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) ที่มีสีสันชัดเจนในการดูรายละเอียดข้อมูล ง่ายต่อการใช้งาน

และที่สำคัญยังเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีๆ อีกด้วย สำหรับใครที่สนโปรแกรมดูแลระบบการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ ลอง ดาวน์โหลดโปรแกรม นี้ไปใช้งานกันได้เลย