Any Video Converter โปรแกรมแปลงไฟล์ เพลงเป็น MP3

เวลาจะฟังเพลงตามเครื่องเล่นต่างๆ เราอยากฟังเพลงดีเพลงโดนใจแต่บางครั้งเพลงที่ต้องการ ก็เป็นไฟล์ในแบบที่เครื่องเล่นที่มีอยู่อ่านไม่ออกซะงั้น แต่ปัญหาเหล่านั้นหมดไปแน่หากได้ใช้ โปรแกรมแปลงไฟล์ Any Video Converter นี้ มันเป็นโปรแกรมแปลง File เป็น MP3 หรือว่าจะแปลงไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นจากนามสกุลวีดีโอชื่อดังต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ DivX ไฟล์ XviD ไฟล์ MOV ไฟล์ RM ไฟล์ RMVB ไฟล์ MPEG…
อ่านต่อ »

เอาตัวรอดกับ อาเซียน ได้อย่างไร? เมื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งเดียวอีกต่อไป

ชั่วโมงนี้ไม่ว่าใครก็พูดถึงการเปิดเสรีอาเซียน เพราะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นความร่วมมือหาศักยภาพของตนเองภายใต้ภาวะที่ตลาดโลกมีการแข่งขันสูง จึงไม่แปลกที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน จะออกมาแสดงความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่ตลาดภายในของแต่ละประเทศจะหลอมรวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในลักษณะตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ และความเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตเรา ๆ ท่าน ๆ อย่างแน่นอน จะมากหรือน้อย…
อ่านต่อ »

วิธี รับมือการสัมภาษณ์งาน ที่มือใหม่มักกดดันจนผิดพลาด

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานใหม่มักจะเจอปัญหาหนักอกหนักใจ คนหางานอีกหนึ่งอย่าง คงหนีไม่พ้น การสอบสัมภาษณ์ หลายคนมักจะตื่นเต้น จนทำให้ผลของการสอบสัมภาษณ์นั้นออกมาเป็นที่น่าเศร้าเสียใจ ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อ รับมือการสัมภาษณ์งาน คงช่วยให้คุณรู้สึกคลายความวิตกกังวลใจได้ คำถามยอดนิยมที่รับรองได้ว่า ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน ต้องเจอคำถามเหล่านี้ วันนี้เราขอรวบรวมมาฝากกัน เพื่อที่ว่าคุณจะได้เตรียมตัวหาคำตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด เรียกว่าเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อ่านแล้วคิดดูดี ๆ ว่าตอบอย่างไร จึงจะฟังดูดีและเข้าท่ามากที่สุด วิธี รับมือการสัมภาษณ์งาน ที่มือใหม่มักกดดันจนผิดพลาด ช่วยบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่ : การที่จะทำงานทีไหนก็ตาม ผู้สัมภาษณ์จะต้องถามความเป็นมา ว่าทำไม คุณต้องการ ที่จะทำงาน ในบริษัทของเค้า…
อ่านต่อ »

สร้างความประทับใจ ด้วย 4 เทคนิคง่ายๆ ให้กับพนักงานใหม่แบบไม่มีวันลืม

สำหรับหลายองค์กรที่มีบรรยากาสไม่ดีนักลองนำวิธี สร้างความประทับใจ ด้วย 4 เทคนิคง่ายๆ ให้กับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามทำงานแล้วจะช่วยให้พนักงานนั้นมีกำลังใจและจูงใจที่ต้องการทำงานกับบริษัทมากขึ้น ตามวิธีด้านล่างเลย ดูแลเขาก่อนเวลา ดีกว่าเสียเวลามาแก้ไข : พนักงานใหม่ส่วนใหญ่เขามาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเพราะยังประเมินเวลาในการเดินทางได้ไม่ดี องค์กรควรจะหาใครสักคนมาดูแลพนักงานใหม่ตั้งแต่เขาออกจากบ้านระหว่างเดินทางจนมาถึงบริษัท เช่น โทรหาเพื่อเช็คว่าเขาเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง มีคนมาเช้าตรู่สักคนที่คอยมาบอกพนักงานใหม่ว่าถ้ามาเช้าให้ไปหาข้าวกินที่ไหน ห้องน้ำอยู่ตรงไหนบ้าง ที่นั่งที่สบายๆ มีที่ไหนบ้าง แล้วมาเจอกันจริงๆ สักกี่โมง เวลาก่อนปฐมนิเทศนี่แหละสำคัญกว่าเวลาอื่น เพราะเป็นเวลาที่พนักงานใหม่ต้องการเรามากที่สุด พอถึงเวลาปฐมนิเทศเขาต้องการเราน้อยลง เพราะเขาเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้ว ชีวิตผ่านจุดลำบากในช่วงเช้ามาแล้ว “คนทำงาน HR พร้อมเสียสละเวลามาเช้าสักคนสักวันได้ไหม หากทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ใจพนักงานใหม่” เทคแคร์พนักงานใหม่ตามความรู้สึกของเขา ไม่ใช่ตามความคิดของเรา…
อ่านต่อ »

Mobility ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายจำเป็นหรือไม่?

เมื่อกล่าวถึงคําวา Mobility หลายคนคงนึกถึง “Job Transfers and Rotation” หรือการโยกยาย และสับเปลี่ยนงาน กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงจากตําแหนงหนึ่งไปปฏิบัติงานอีกตําแหนงหนึ่งที่มีปริมาณงานและความรับผิดชอบใกลเคียงกับตําแหนงเดิม ซึ่งไมแปลกอะไร เพราะผมก็เปนคนสวนใหญที่คิดวา 2 คํานี้มีความหมายเดียวกันมาตลอด แตตอนนี้ผมรูแลวครับวา 2 คํานี้มีนัยยะตางกัน Mobility ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายจำเป็นหรือไม่? วันนั้นผมมีโอกาสฟงอาจารยทานหนึ่งบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ แลวก็มีเพื่อนรวมหองคนหนึ่งยกมือขึ้นถามอาจารยวา “อาจารยคิดอยางไรครับ ที่บริษัทจะโยกยายพนักงานที่ทำงานประจำอยู่กรุงเทพฯ ไปทำงานที่ต่างจังหวัด (ผมก็คิดในใจวาถา ตัวเองโดนสั่งยายแบบนี้ คงคิดหนักนาดูเลย เพราะผมเปนคนคอนขางติดที่ติดถิ่น ขี้กังวลหากตองไปทํางานในที่ที่ไมคุนเคย) เมื่อสิ้นคําถามอาจารยไมตอบวาทานคิดอยางไร…
อ่านต่อ »

เคล็ดลับ 7 ข้อ มัดใจพนักงานเพื่อลดจำนวนการลาออก

ในหลายบริษัทจะต้องพบกับการลาออกของพนักงานอยู่บ่อยครั้ง ทำงานได้ไม่นานก็ลาออก เพื่อหางานใหม่ และปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือกว่าบริษัทจะหาพนักงานใหม่มาทดแทนได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องหาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ ในบทความนี้ได้หยิบ เคล็ดลับ 7 ข้อ ง่ายๆ ที่จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานที่สุด เคล็ดลับ 7 ข้อ ที่จะมัดใจพนักงานเพื่อลดจำนวนการลาออก ทุ่มเทด้านบุคลากร : ไม่ใช่แค่ในแง่เงินเดือนเท่านั้น แม้ว่าเงินจะเป็นหัวใจสำคัญในการดึงตัวพนักงานมากความสามารถเอาไว้ แต่ยังต้องรวมถึงการจัดสรรเวลาในการสอนงาน ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วย เหตุผลที่หลายคนลาออกก็เนื่องจากการต้องติดอยู่กับตำแหน่งเดิม ๆ และไม่มีการพัฒนาใด ๆ ในอนาคต เคล็ดลับคือต้องสื่อสารกับพนักงานของคุณเอาไว้ตั้งแต่ต้น ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานและกลับมาปรับแก้กันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สร้างบรรยายกาศการทำงานที่กระตุ้นให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่…
อ่านต่อ »

5 อาชีพงานดี ไม่มีหวั่นกับอาชีพ เซลส์ วิศวะ ไอที และอื่นๆ

ปัจจุบันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ลากยาวตั้งแต่เดือน พ.ย. 2556 ถึงปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาคเอกชนชะลอการลงทุนแล้วรอดูสถานการณ์แทน ขณะที่การใช้จ่ายจากภาครัฐเข้าสู่ระบบก็ยังติดขัดไม่มีรัฐบาลตัวจริง ลามไปถึงการบริโภคของภาคครัวเรือนที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินด้วยเช่นกัน ภายใต้บริบทเหล่านี้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาเหรดปรับลดตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) กันเป็นแถว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับเป้าจีดีพีจาก 4-5% เหลือ 3-4% ธนาคารแห่งประเทศไทยจาก 3% เหลือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจาก 4% เหลือ ส่วนศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าเศรษฐกิจจะโต จากเดิมคาดว่าจะโต 3% ขณะที่กูรูเศรษฐกิจอย่าง วีรพงษ์ รามางกูร…
อ่านต่อ »

XiuXiu โปรแกรมแต่งรูปจีนจะเปลี่ยนให้คุณสวยด้วยโปรแกรมเดียว

ปัจจุบันใครๆ ก็แต่งรูปเป็นกันทั้งนั้นแม้แต่เด็ก ก็เริ่มหันมาแต่งรูปผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองกันทั้งนั้น สำหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือคงมีให้เลือกเพียบเลย ส่วนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ก็คงไม่แพ้กันและดูเหมือนจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาก หากจะให้แนะนำ โปรแกรมแต่งรูป สักตัวละก็คงต้องเป็น XiuXiu เป็นโปรแกรมจากประเทศแผ่นดินใหญ่อย่างจีน พร้อมเครื่องมือแต่งรูปที่มีมากมายเมื่อเทียบกับโปรแกรมดาวน์โหลดฟรี ด้วยเมนูที่เป็นภาษาจีนอาจทำให้ใช้งานยากไปสักนิด แต่ฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากใช้เวลาและเรียนรู้สักระยะการจะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกใจจนไม่อยากใช้โปรแกรมอื่นแน่นอน โปรแกรมยังเหมาะสมในการใช้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปที่ใช้ในการสมัครงาน แต่งรูปเพื่อทำโฆษณาสินค้ามากมาย ใช้ในการแต่งภาพเพื่อลงในหนังสือนิตยสาร หรือแม้แต่แบบบ้าน คอนโด รวมถึงร้านค้าเพื่อความสวยงามและดึงดูดให้คนสนใจ ที่หลายคนเห็นชื่อแล้วมันค่อนข้างแปลกๆ ทำไมเราถึงต้องเรียกแบบนี้ด้วย ที่เรียกว่าโปรแกรมแต่งรูปจีน เพราะว่า พัฒนาโดยผู้พัฒนาชาวจีน นั่นเอง โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแต่งรูปยอดนิยมแห่งปี 2012…
อ่านต่อ »

Xperia T2 Ultra และ Xperia T2 Ultra dual สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ใหม่ล่าสุด

ทางโซนี่เปิดตัวมือใหม่ในรุ่น XperiaTM T2 Ultra ซึ่งให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่าง จอแสดงผลขนาดใหญ่ ความสะดวกในการพกพา และความทนทานของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หน้าจอขนาดใหญ่มักจะใช้พลังงานเยอะตามไปด้วย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับ XperiaTM T2 Ultra โซนี่ ได้ออกแบบเครื่องให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ยาวนาน ด้วยการใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 3000 mAh พร้อมระบบ Battery STAMINA Mode อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโซนี่ ที่สามารถปิดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จึงทำให้สามารถรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงได้อย่างมีต่อเนื่องยาวนานไม่สะดุด คุณสมบัติสำคัญสำหรับ XperiaTM T2…
อ่านต่อ »