การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นแม้แต่ Logistic Trend ทำให้หลายบริษัทหันมาใส่ใจเรื่องของการสร้าง Customer Experience เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า เอกสาร อาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้สายอาชีพอย่างโลจิสติกส์เป็นสายอาชีพที่ฮอตฮิตจนหลายคนเริ่มหันมาสนใจและอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมกันมากขึ้น ใครที่กำลังสนใจอยาก เรียนโลจิสติกส์ หรืออยากทำงานด้านนี้

สาขาวิชาโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้

  • เก่งในการประสานงานและติดตามงาน
  • กล้าตัดสินใจ
  • เก่งในการวางแผน
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • เก่งในการบริหารเวลา
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • กระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • เก่งในการบริหารคน
  • เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ

หากใครที่กำลังสนใจ เรียนโลจิสติกส์ หรืออยากทำงานสายอาชีพสุดอินเทรด์นี้ เชื่อว่าโลจิสติกส์จะเป็นตัวเลือกที่ดีในอนาคตแน่นอน เพราะนอกจากคนที่จบโลจิสติกส์มาจะสามารถทำงานได้ทุกงานในสายงานของโซ่อุปทานแล้ว ยังเป็นสายงานที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากต้องรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและบริการในยุคดิจิทัล