หากคุณมองเห็นตึกระฟ้าที่สวยงามในมหานครต่าง ๆ แล้วล่ะก็ คุณอาจจะทราบได้ว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างตึกสูงเหล่านั้นก็คือ Work Engineer วิศวกรรมโยธาหรือบางคนรับ ฟรีแลนซ์ นั่นเอง  ในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพราะหน้าที่สำคัญของวิศวกรรมโยธา คือ การวางแผนก่อสร้าง การวางระบบสิ่งอำนวยสะดวกที่สำคัญไปจนถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างให้ผู้ดูงานอีกด้วย

วิศวกรโยธานั้นก็เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อของทั้งทีม อาชีพนักวิศกรรมโยธาจึงแบ่งออกไปได้หลากหลายสาขา หากคุณรู้สึกว่าอาชีพวิศวกรโยธาเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับคุณแล้ว คุณก็สามารถเลือกสาขาย่อย ที่เหมาะกับตัวเองได้อีก ในประเทศไทยนั้น ตำแหน่งวิศวกรโยธา ถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ผู้ประกอบการต้องการสูง เพราะการจะสร้างอาคารหรือการพัฒนาสถานที่แต่ละครั้งนั้นจะต้องมีวิศวกรผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง การวางแผนประเมินราคาก่อสร้าง การดูแลระบบไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและการปรับปรุงคุณภาพของเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ดังนั้น ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพวิศวกรโยธา ลองมาดูกันว่า สายงานของอาชีพนี้ สามารถแตกไปที่สาขาไหนได้บ้าง เพราะการเลือกสาขาที่เหมาะกับคุณที่สุดนั้น อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความชอบความสนใจส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละสาขานั้นก็มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันไป ก่อนที่จะเลือกสาขาอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่า นอกจากความชอบแล้ว พร้อมจะทำงานตามสาขานั้น ๆ หรือไม่