บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ แข่งขัน The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge & DigiEng Teacher Challenge 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันทำแผนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Project-Based Learning โดยมีคอนเทนต์จากแบรนด์หรือองค์กรต่าง ๆ ที่นำมาใช้สร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น PowerPoint, Short Movie และ Mobile Application โดยถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน และอาจารย์ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านดิจิทัลเป็นสื่อการศึกษา

แข่งขัน The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge 2018

แข่งขัน The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge 2018

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพงาน ได้แก่ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคุณดิลก คุณะดิลก โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ ATCI เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการแข่งขัน แต่ละทีมต่างได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และผลงานกันอย่างสุดฝีมือ โดยRICOH ขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ทีมที่เลือก RICOH เป็นโจทย์ในการแข่งขัน ซึ่งผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัล ดังนี้

1. ทีม PCT Charlie โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) โดยเด็กหญิงพิมลพัชร ทิพมาสน์ และเด็กหญิง อธิชา ดำนิล ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานประเภท PowerPoint ในระดับชั้น ป. 4-6

2. ทีม Phenomenal โรงเรียนแกน้อยศึกษา โดยนางสาวอุบลวรรณ แซ่หลี และนางสาวนันทวัน เหล๋าแกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานประเภท Mobile Application ในระดับชั้น ม. 4-6

3. อาจารย์รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ จากโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ได้รับรางวัล Best Idea จากโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018

4.อาจารย์วิภาวดี มีเลิศ จากโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ ได้รับรางวัล Best Idea จากโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน RICOH เชื่อมั่นว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมทักษะในชีวิตจริง และร่วมเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกล