หากพนักงานมีความสุขกับการทำงานแล้ว ก็มักจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ เนื่องจากองค์กรหนึ่งองค์กรนั้น ไม่ได้ประกอบ หรือขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่เพียงคนเดียว อย่างเดียวเท่านั้น แต่หากยังมีส่วนของพนักงานผู้ร่วมงานอีกมากมายที่ต่างทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวเดินต่อไป และจากจุดนี้ในฐานะผู้ประกอบการมักจะมี วิธีสร้างความสุขให้พนักงาน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

วิธีสร้างความสุขให้พนักงาน เรื่องเล็กๆ ที่ควรใส่ใจ

วิธีสร้างความสุขให้พนักงาน เรื่องเล็กๆ ที่ควรใส่ใจ

เราควรสร้างความพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กร และสรรค์สร้างความสุขให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ด้วยวิธีใดบ้าง นอกจากเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

  1. News letter ส่งถึงบ้านพนักงาน – อาจเป็นวิธีการที่แปลก แหวกแนวเล็กน้อยสำหรับผู้ประกอบการในไทย แต่การส่งจดหมายข่าวไปยังบ้านพนักงานนั้นเป็นวิธีการที่มีมานานแล้ว อีกทั้งยังได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพราะการได้รับจดหมายข่าวก็เปรียบเสมือนการได้รับการติดต่อ และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอาจปรับเปลี่ยนเป็นการส่งอีเมลล์แทน เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต
  2. 2กิจกรรมสานสัมพันธ์ – ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง แน่นอนว่าพนักงานก็มักมีความเครียด เพราะความกดดันที่ได้รับจากการแข่งขันในสนามธุรกิจ ซึ่งความเครียดนั้นจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการทำงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น ก็อาจเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานคลายความเครียดลง และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานแผนกอื่น ๆ ในองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย
  3. ออฟฟิศในฝัน – ความสะอาดของออฟฟิศเป็นหัวใจสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความสุขของทุกคนในที่ทำงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร โดยอีกหนึ่งไอเดียที่ออฟฟิศในปัจจุบันนิยมมากคือการจัดมุมสบาย ๆ ให้พนักงานได้ใช้เป็นที่พักผ่อน เสมือนอยู่ในห้องรับแขกของบ้าน อาจมีห้อง Play room ห้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ออกกำลังกาย โต๊ะปิงปอง ฯ หรือจะเป็นมุมสงบใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยให้ออฟฟิศมีความร่มรื่น สบายตาอีกด้วย ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือการมีพนักงานที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ลาป่วยบ่อย ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างมาก
  4. เราคือครอบครัวเดียวกัน – ระบบการบริหารแบบครอบครัวนั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความอบอุ่นในการทำงาน พร้อมอ้าแขนรับเมื่อเกิดปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมกับฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ พนักงานจะรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว และมั่นใจว่าบริษัทจะคอยดูแล พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันในการทำงานอยู่ตลอด และในทางกลับกันพนักงานก็จะพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือบริษัทหรืออาจพูดเป็นประโยคอย่างในหนังจีนได้ว่า “มีสุขร่วมเสพย์ มีทุกข์ร่วมต้าน”
  5. ให้อิสระทางความคิด ไม่ปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น – ความเคร่งครัด เข้มงวดในกฎระเบียบที่มากเกินไปทำให้เกิดวินัย และความมีระเบียบเรียบร้อยก็จริง แต่มักต้องแลกมาด้วยความอึดอัดและลำบากใจของพนักงานดังนั้นผู้ประกอบการควรให้อิสระในการทำงานกับพนักงานบ้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน นอกจากนี้การให้อิสระในการแต่งกายที่พอเหมาะพอควร ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจะช่วยให้พนักงานแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายในการทำงานอีกด้วย
  6. มีความมั่นคง ก็สร้างความมั่นใจ – วุฒิภาวะการเป็นผู้นำมีความฉลาด รวมถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ที่ผสานกับรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจ เพราะพนักงานจะเล็งเห็นความมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเอง และพร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับองค์กร ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวจะช่วยทำให้พนักงานมีสมาธิในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องความอยู่รอดของบริษัท

อัตราความสุขในการทำงานนั้นมีอิทธิพลต่อการสร้างผลงานที่มากด้วยประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโต มั่นคงต่อไป และไม่ว่าอุปสรรคในการทำงานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน การแข่งขันในโลกธุรกิจจะดุเดือดเพียงใด หากพนักงานนั้นมีความสุข และรักในองค์กร ทุกคนก็จะพร้อมทุ่มเทกับการทำงานอย่างสุดความสามารถ