สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ตอบรับ มติปรับปรุงใหม่จาก สมอ ส่งรถนำเข้าตรวจสอบมาตรฐาน 1 คัน ต่อ 1 รุ่น เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว สามารถใช้รายงานผลทดสอบเฉพาะครั้งได้ นาน 1 ปี โดยผู้นำเข้ารายอื่นไม่สามารถใช้ผลร่วมกันได้ ยืนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบไว้ในอัตราเดิม สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่จะได้รถที่มีมาตรฐานจากผู้นำเข้าอิสระอย่างแน่นอน

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  ตอบรับ มติปรับปรุงใหม่จาก สมอ หลังการทบทวนหลักเกณฑ์

ตอบรับ มติปรับปรุงใหม่จาก สมอ หลังการทบทวนหลักเกณฑ์

นายอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ (Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA ) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สมาคมฯ ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อภาครัฐบาลจากกรณีที่นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกระเบียบให้ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระต้องนำรถยนต์ที่นำเข้ามาทำการตรวจสอบมาตรฐานก่อนจำหน่ายทุกคันในขณะที่ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorizer Dealers) ในประเทศไทยได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สมอ.และสมาคมผู้นำเข้าฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการขออนุญาติเฉพาะครั้งแล้ว
โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กค. นั้น นายอภิชาติกล่าวว่า สมาคมฯได้เสนอในที่ประชุม 3 ข้อคือ 1. ขอให้นิติบุคคลสามารถใช้ผลการตรวจสภาพร่วมกันได้ในกรณีที่มีเลขตัวถังรุ่นเดียวกัน 2. เสนอขอให้ทำการสุ่มตัวอย่างตรวจสภาพรถนำเข้า 1 คันต่อ 200 คัน (ถ้าสามารถโอนผลทดสอบระหว่างนิติบุคคล) และข้อ 3. ให้ตรวจสภาพตัวอย่างรถนำเข้า 1 คัน ต่อ 1 รุ่น ให้มีผลใช้ได้ 1 ปี
ด้านสมอ.ได้เสนอหลักเกณฑ์ในการเจรจาและพิจารณา 2 ข้อเช่นกัน คือ 1.ขอให้ใช้หลักเกณฑ์ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ข้อ 2. คือผลการตรวจสภาพรถยนต์นำเข้าไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างนิติบุคคลได้ตามประกาศของกฤษฎีกาแต่ทางสมอ.จะเสนอขอให้กฤษฎีกาทบทวน

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้แจ้งถึงปัญหาที่ทางสถาบันตรวจสอบได้มีการปรับราคาค่าทดสอบมาตรฐานบ่อยครั้งมากอาทิ เมื่อปี 2556 ผู้นำเข้าได้ยื่นขอตรวจสอบรถยนต์นำเข้า สมอ.คิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมมูลค่าประมาณ 1 แสนบาท ต่อมามีการปรับเปลี่ยนให้แยกตามประเภทเครื่องยนต์ โดยเครื่องดีเซลเสียค่าธรรมเนียม 19,000 บาท เครื่องยนต์เบนซิน เสีย 49,000 บาท และล่าสุดมีการปรับใหม่อีกโดยคิดค่าธรรมเนียมเครื่องยนต์ดีเซล 46,000 บาทและเครื่องยนต์เบนซิน 78,000 บาท ซึ่งสมาคมฯ คิดว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไป

อย่างไรก็ตามล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีหนังสือแจ้งมายังสมาคมฯอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการขออนุญาตเฉพาะครั้งแล้วโดย จากเดิม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกระเบียบให้ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระที่นำเข้ารถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ผู้นำเข้าต้องส่งตัวอย่างรถยนต์ที่นำเข้าตรวจสอบมาตรฐานทุกล็อตการนำเข้า คือถ้านำเข้ารถรุ่นที่เหมือนกันมา 3 คัน ส่งทดสอบ 1 คัน แต่โดยส่วนใหญ่ ผู้นำเข้ารายย่อยนำเข้ามา ล็อต ละเพียง 1-2 คัน เท่านั้น จึงเท่ากับว่า หลักเกณฑ์ที่ออกมา ทำให้ผู้นำเข้าต้องส่งรถเข้าตรวจสอบเกือบทุกคันที่นำเข้า ในขณะที่มติใหม่ให้ผู้นำเข้าส่งตัวอย่างรถที่นำเข้าตรวจสอบมาตรฐาน 1 คัน ต่อ 1 รุ่น และเมื่อได้รับใบอนุญาตรถรุ่นดังกล่าวแล้ว ให้ใช้รายงานผลทดสอบไว้ประกอบการอนุญาตเฉพาะครั้งได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่รายงานผล โดยผู้นำเข้าอื่นไม่สามารถใช้ผลร่วมกันได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบยังคงไว้ที่อัตราเดิม

จากมติปรับปรุงใหม่ของ สมอ.ช่วยละปัญหาเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง ยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานของรถที่จำหน่ายโดยผู้นำเข้าอิสระ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถจากผู้นำเข้าอิสระ ทั้งนี้ในนามของสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณในความเข้าใจของ สมอ. ที่มีให้ในครั้งนี้