นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อย เพื่อการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จ ตอบคำถามแบบเล่าเรื่องราว แทนการตอบเป็นประโยค การสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้งานนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณทำงานได้ดีแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่ว่า คุณสามารถพรีเซนต์ตัวเองได้ว่าคุณทำอะไรได้ดีแค่ไหนต่างหาก โดยที่คุณควรตอบคำถาม คำถามละ 2-3 นาที แทนการตอบเป็นประโยคสั้นๆ เพราะหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ คือ การถามคำถาม และ เก็บรายละเอียดของผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อการตัดสินใจ หากผู้ถูกสัมภาษณ์พูดน้อย ผู้สัมภาษณ์ก็อาจไม่มีข้อมูลมากพอเพื่อถามคำถามต่อ ดังนั้นการพูดมากดีกว่าพูดน้อย แต่จำไว้ อย่าตอบคำถามเกิน 2-3 นาทีต่อ 1 คำถาม เพราะผู้สัมภาษณ์อาจจะเบื่อ และคิดว่าคุณหลงตัวเองเกินไป

การสัมภาษณ์งาน ให้ได้งานกับ 5 เคล็ดลับ

การสัมภาษณ์งาน คุณควรฝึกการพูดให้เป็นเรื่องราว แบบหลายย่อหน้า ตามหลักด้านล่างนี้เลย

  • SAFW – just Say A Few Words : ลองกำหนดโครงสร้างให้กับคำตอบ ด้วยการเปิดด้วยประโยคง่าย ๆ จากนั้นก็ขยายความ หรือ อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยสัก 2-3 ประโยค แล้วค่อยยกตัวอย่างมาสนับสนุนสิ่งที่เพิ่งพูดไป ปิดท้ายด้วยการสรุปสั้น ๆ เด็ด ๆ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์นำมาตั้งคำถามต่อไปได้
  • Give SMARTTe Examples : ยกตัวอย่างอย่างฉลาด ด้วยการเล่าถึงงานใดงานหนึ่งที่เคยรับผิดชอบ (Specific task ) เสริมด้วยข้อมูลตัวเลขเพื่อความน่าสนใจ (Metrics) อย่าลืมใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการกระทำ (action) เพื่อย้ำว่าเคยทำสิ่งนั้นจริง ๆ พร้อมบอกช่วงเวลาของงานนั้น (Timeframe) เล่าถึงทีมงานที่ช่วยทำให้งานสำเร็จด้วยดี ( Team) และเสริมความประทับใจด้วยรายละเอียดแวดล้อม (environment) เช่น ความท้าทาย ปัญหาที่เจอ บทบาทของเจ้านายต่องานที่ทำ เป็นต้น
  • การตอบคำถามด้วย STAR : เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ตอบคำถามสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับความสามารถ หรือการใช้ทักษะของคุณได้อย่างอยู่หมัด ผู้สัมภาษณ์อาจทดสอบโดยถามคำถามเกี่ยวกับ เหตุการณ์ (Situation) งาน (Task) การ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ( Action) หรือ ความสำเร็จที่ผ่านมา (Result) ซึ่งคุณก็สามารถตอบคำถามอย่างสมบูรณ์แบบด้วยวิธีการเดียวกัน
  • จบด้วยท่อนฮุคอย่างสวยงาม : เคล็ดลับของการสัมภาษณ์งานคือ อย่าตอบคำถามจนหมด เก็บคำตอบบางส่วนเอาไว้ เพื่อนำไปสู่คำถามต่อไป และจะเป็นคำถามที่เราจะสามารถปิดการสัมภาษณ์งานได้อย่างน่าประทับใจ
  • ยกตัวอย่างที่เป็นไปได้ : คุณอาจลืมเคล็ดลับการตอบคำถามด้านบนเมื่ออยู่ในห้องสัมภาษณ์ แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ การยกตัวอย่างสิ่งที่เคยทำมา เพื่อพิสูจน์ว่า คุณมีความสามารถนั้นจริง ๆ

หากคุณใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในการสัมภาษณ์งาน ผู้สัมภาษณ์จะทราบจุดเด่นของคุณได้อย่างง่ายดาย คำตอบที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน จะทำให้ผู้สัมภาษณ์จับประเด็นในเรื่องความชาญฉลาด ศักยภาพ ประสบการณ์การทำงาน สิ่งที่คุณให้ความสำคัญ วิธีการสื่อสารกับคนอื่น รวมไปถึงความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ โดยเริ่มจากการโน้มน้าวผู้สัมภาษณ์ให้ตัดสินใจว่าจ้างคุณนั่นเอง